__('Фон')

Проблематика допиту свідка

215

Теми вивчення проблематики допиту свідка завжди буде актуальною, адже це одна з найскладніших слідчих дій, що є найдавнішим джерелом отримання доказів в правопорушенні. 

  1. Положення ст.20 Кримінального  процесуального кодексу України конкретизує хто з учасників кримінального провадження має право на захист. Лише засуджена, виправдана, підозрювана чи обвинувачена особа. А відповідно до ст.45 КПК України захисником може бути лише адвокат. Так залишається відкритим питання співвідношення понять «захисту» та «правничої допомоги». Варто згадати і припис Закону «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» та «для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура». 
  2. В чинному КПК України відсутня правова визначеність статусу захисника, який надає правничу допомогу свідку під час допиту. Але в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076-VI присутнє більш широке визначення прав адвоката. 
  3. Так, проаналізувавши ст.225 Кримінального  процесуального кодексу України виділимо деякі недоліки цієї норми.

Існують виняткові випадки для отримання показання свідка під час досудового розслідування при реальній загрозі життя та здоров’я свідка чи за наявності інших важливих підстав, що призводить до унеможливлення належно його допитати. Тоді сторона обвинувачення чи захисту може клопотати про проведення допиту такої особи під час судового розгляду справи чи по місцю її знаходження, у тому числі застосувати одночасний допит з раніше допитаними особами. Не є перешкодою допиту відсутність законного захисника. Бачимо, що потерпілий не є суб’єктом звернення щодо клопотань зазначених вище, хоча в нього може бути присутня особиста зацікавленість. Але ж передбачено таку ініціативу представника юридичної особи в разі участі в кримінальному провадженні. Це є не логічно, тому що як потерпілий так і представник юридичної особи не віднесені до сторін провадження.

В даній нормі відсутні роз’яснення щодо самого клопотання: розгляд, повернення, можливість відмови розгляду, та ін. В судовій практиці, все ж таки були випадки повернення ініціатору його клопотання, не залежачи від того, що в КПК Україні не передбачається такого рішення слідчого.

Щодо одночасного допиту декілька осіб, відсутня конкретика між якими учасниками даного провадження можливий допит. Це викликає багато різних думок, наприклад, чи можливий одночасний допит підозрюваного і свідка.

Щодо здійснення визначення віку допиту неповнолітніх свідків для попередження про кримінальну відповідальність згідно діючих норм закону України з 16 років, так в ст.1 Конвенції ООН «Про права дитини» від 20 листопада 1989 р. «…дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку…».

У кримінальному процесі присутні безліч юридичних колізій.