__('Фон')

Реєстрація ТОВ

Оновлено 17.09.2021 610

Все, що необхідно знати про реєстрацію товариств, внесення змін та доповнень до реєстраційних документів.

1 Порядок реєстрації ТОВ в 2020 році

Діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) регулюють численні нормативно-правові акти, серед основних:

 1. Цивільний кодекс України;
 2. Господарський кодекс України;
 3. Закон України “Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”;
 4. Інші закони та підзаконні акти, що регулюють документообіг, подання звітності, валютне законодавство тощо.

Зареєструвати Товариство може будь-яка особа з 14 років, відповідно до статті 32 Цивільного кодексу. Звертаю увагу, що статутом Товариства може бути передбачений інший мінімальний вік засновника/учасника.
Крім того, засновником Товариства може бути й інша юридична особа, навіть юридична особа з іншої країни (саме цю можливість часто використовують для міжнародного корпоративного структурування).

Як зареєструвати ФОП за одну добу онлайн? - Покрокова відеоінструкція

2 Обов’язкові документи для створення Товариства

Для того, щоб створити ТОВ в Україні потрібно наступний перелік документів:

 1. Паспорт та ідентифікаційний код засновників;
 2. Статут Товариства;
 3. Протокол Загальних зборів учасників Товариства про його створення;
 4. Реєстраційну форму № 1;
 5. Якщо засновником виступає юридична особа – протокол Загальних зборів учасників Товариства такої юр. особи;
 6. Якщо засновником виступає юридична особа з іншої країни – додатково знадобиться витяг з іноземного реєстру про те, що така юридична особа існує. Цей витяг має бути з апостилем.
 7. Вибрати систему оподаткування та підготувати відповідні документи;

3 Статут ТОВ

Згідно п. 5 статті 11 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” статутом мають бути передбачені такі відомості:

 1. Повне, а також скорочене найменування Товариства; (скорочене лише в разі наявності);
 2. Органи управління Товариством;
 3. Компетенція органів управління;
 4. Порядок прийняття рішення органами управління;
 5. Порядок вступу до Товариства;
 6. Порядок виходу з Товариства;

Типовий статут, що пропонується до завантаження тут на сайті складено відповідно до вимог закону; там описані всі базові засади. Статут підійде для сімейного бізнесу, або ж для здійснення бізнесу самостійно. Статут, що розробляється індивідуально необхідний для компаній, у якому задіяно декілька партнерів, кожен з яких бажає бути захищений у разі виникнення корпоративного конфлікту.

Коли проводиться первинна реєстрація ТОВ 2019 підписи засновників на статуті Товариства мають бути засвідчені нотаріусом – це обов’язкова вимога закону.

4 Корпоративний договір при реєстрації Товариства

Статтею 7 Закону України “Про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю” передбачена можливість укласти корпоративний договір. Ця стаття не деталізує зміст самого договору, проте презюмується, що в ньому можна передбачити:

 1. Порядок голосування на Загальних зборах учасників;
 2. Особливий порядок купівлі/продажу частки між учасниками;
 3. Недопуск певних осіб до Товариства;
 4. Узгодити порядок призначення та звільнення Директора Товариства;
 5. Домовитися про порядок виплати дивідендів;
 6. Передбачити переважне право на купівлю частки іншого учасника;
 7. Продовжити строк позовної давності для оскарження Загальних зборів учасників;
 8. Інші положення, що регулюють відносини сторін такого договору.

Також читають: Експрес-ліквідація ТОВ

5 Реєстраційна заява ТОВ (Форма №1)

Реєстраційна форма передбачає заповнення в ній таких полей:

 1. Найменування Товариства;
 2. Зазначення місцязнаходження;
 3. Опис засновників та кінцевих бенефіціарів;
 4. Визначення розміру статутного капіталу;
 5. Опис органів управління;
 6. Опис керівника (директора) Товариства;
 7. Також можна вказати додаткові відомості такі: як телефон, електронна адреса, корпоративний веб-сайт.

Також читають: Безпека бізнесу 2020

6 Вибір назви Товариства

Умови найменування юридичної особи затверджені у наказі Мін’юсту. Головне найменування Товариства має бути виражене українською мовою, та не мати аналогів в реєстрі. Унікальність найменування можна перевірити за посиланням.

7 Місцезнаходження Товариства

Державний реєстратор не перевіряє ні права власності, ні договору оренди на вказану юридичну адресу в реєстраційній формі. Проте, ти – як заявник, сам зацікавлений вказати реальну адресу, оскільки на неї приходитиме вся кореспонденція: від контрагентів, податкової чи інших державних органів.

Також читають: Як швидко ліквідувати підприємство?

8 Відеоконсультація від експерта Богдана Янківа

9 Відеоінструкція: як зареєструвати ТОВ онлайн від експерта Олексія Залевянського

Документи для завантаження

Рішення про створення
Зразок статуту ТОВ 2020
Зразок форми заяви про створення ТОВ
Зразок заяви ПДВ на створення

Как осуществляется процедура регистрации ФОП (укр. фізична особа-підприємець) и регистрация ТОВ (укр. Товариство з обмеженою відповідальністю)?

Каждый, кто задумывался над вопросом открытия своего дела, задавал вопрос: как зарегистрировать свою будущую предпринимательскую деятельность?

На сегодняшний день в Украине, в связи с компьютеризацией, автоматизацией процессов и перехода от бумажных рутинных и бюрократичных процедур государство упростило регистрацию ФОП и юр. лиц, в том числе и ООО.

Теперь она возможна «онлайн». Для этого необходимо лишь иметь электронную цифровую подпись, которой нужно заверить заполненные документы в электронном варианте и отправить на утверждение через официальный сайт регистратора.

Регистрация ООО в 2020 году в части подачи документов стала практически такой же легкой, как и регистрация СПД (субъекта предпринимательской деятельности).

В принципе, сам механизм оформления прост, описан на официальном государственном сайте предоставления административных услуг и занимает короткий промежуток времени. Но это касаемо лишь подачи, не подготовки и оформления.

Однако кроме этого перед подачей документов на регистрацию необходимо:

 • тщательно изучить область деятельности, которую Вы решили выбрать для ведения собственного бизнеса;
 • определиться с системой налогообложения в зависимости от Вашего вида деятельности;
 • подсчитать предварительные расходы на «старт» бизнеса такие как: аренда, суммы закупок товара и других активов, амортизационные расходы, заработная плата сотрудникам, выплата кредитов (в случае наличия таковых);
 • разобраться какие требования для получения лицензий, и рассчитать свои возможности выдерживать требования, которые предусмотрены не одним лишь Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности;
 • определить и сформировать уставной капитал предприятия;
 • провести сборы учредителей будущего юридического лица, утвердив на них устав, законные виды деятельности (соответствующие КВЭДам), форму ведения предпринимательской деятельности и остальные организационные вопросы. После чего протокол собрания необходимо заверить у нотариуса. Требования к проведению данных мероприятий равносильно применимы, как если бы Вы были единым собственником, так и при проведении регистрации ООО с несколькими учредителями.

В случае с несколькими учредителями, Вы можете внести определенную сумму от сформированного капитала и иметь право голоса в той ровной части процентного соотношения ко всему статутному капиталу. В дальнейшем имеете право получать доход в виде дивидендов в размере вашей части.

 • найти и определить директора, остальных ключевых фигур, и их роль в вашей фирме;
 • принять решение о месте регистрации организации, которое будет юридическим адресом регистрации Вашей компании. Вы можете выбрать его по месту прописки учредителя, однако это несет в себе риск нежданного прихода контролирующих органов. 

Осмыслив, можно двигаться дальше, окунувшись в сферу действия Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественный формирований», который регулирует отношения с государством в сфере регистрации таких лиц и предприятий, соблюдая порядок оформления Вашего ООО:

 1. Подать полный пакет документов для регистрации в соответствующий орган ООО для внесения его в Единый Государственный Реестр.
 2. Изготовить печать Вашей фирмы.
 3. Подать в соответствии с «Порядком учета плательщиков налогов и сборов» предусмотренный перечень «бумаг» по месту учета ООО в контролирующий налоговый орган.
 4. Оформить необходимые отчётные документы и ожидать внесения и регистрации Вашей фирмы в статус определённого плательщика налогов.

Описанная процедура выглядит вполне понятно и легко, однако при создании ООО существует ряд «подводных камней», которые, не углядев, в дальнейшем могут стать причиной серьезных, но решаемых проблем, если своевременно обратится за консультацией экспертов.

Таким образом, не известно сколько дней займет самостоятельная регистрация, когда воспользовавшись помощью в открытии ООО это займет не больше двух недель

Экономным в плане времени и здоровья является вариант регистрации ООО под ключ по цене более чем доступной.

Важным моментом в юридическом аспекте есть то, что оформление внутренней документации (составление устава, должностных инструкций, приказов по предприятию) необходимо проводить в больших масштабах и максимально грамотно, что будет залогом успеха в возникающих вопросах деятельности Вашего предприятия, убережет от ущерба и проблем при проверках контролирующих органов.

Учитывая вероятность допущения ошибок в силу отсутствия опыта у хозяина (Конечного Бенефициарного Владельца) такого бизнеса, государственный орган имеет законное право отказать в принятии позитивного решения по результатам рассмотрения поданного заявления в регистрации.

Конечным Бенефициаром может быть лишь физ. лицо. Указанный параметр для его заполнения необходим в том числе и для контроля и предотвращения отмыванию денежных средств, полученных преступным путём.

В отклонении от темы возможно обозначить что таким образом со стороны контролирующих органов осуществляется жесткий контроль происхождения потоков финансовых средств.

Также следует уточнить что, предусмотренная ст. 103 Налогового кодекса Украины, которая применяет принятые Украиной международные договора в части избежания двойного налогообложения и освобождает от налога либо применяет уменьшенную налоговую ставку налога на время выплаты дохода нерезиденту, если такой нерезидент есть бенефициарным (фактическим) получателем (владельцем) дохода.

Подобные тонкости и нюансы, которые могут как улучшить, так и помочь избежать лишних открытых вопросов возможно, воспользовавшись консультацией и оценкой обстоятельств со стороны квалифицированных специалистов.