__('Фон')

NDA – договір про конфіденційність

Оновлено 23.10.2021 1026

NDA – договір про конфіденційність

Зміст:

 1. Що таке NDA?
 2. Навіщо потрібний NDA?
 3. Які різновиди NDA існують?
 4. Яка інформація є конфіденційною?
 5. Як надати інформації статус конфіденційної?
 6. Як завадити співробітникам розголошувати інформацію?
 7. Як не дати колишнім працівникам розголосити конфіденційну інформацію?
 8. Судова практика
 9. Що входить в пакет?
 10. Онлайн консультація
 11. Чому розробку пакету документів з NDA варто доручити адвокату?
 12. Яка вартість підготовки документів з NDA на ринку юридичних послуг?

Тисячі компаній постійно страждають від витоку конфіденційної інформації. В Україні загальна сума збитків від такого витоку оцінюються приблизно в 17 мільярдів доларів.

NDA – це шлях убезпечити свою компанію від витоку інформації за пов’язаними з ними втратами.

1 Що таке NDA?

NDA (від англ. Non-disclosure Agreement) – це угода про нерозголошення відомостей, які одна сторона спеціально передає іншій для ознайомлення або які стають відомі останній внаслідок співпраці. Поряд з цією абревіатурою також вживається ряд інших синонімічних скорочень:

 • CA (confidentiality agreement) – угода про конфіденційність;
 • CDA (confidential disclosure agreement) – угода про конфіденційне розкриття інформації;
 • PIA (proprietary information agreement) – договір про власну інформацію;
 • SA (угода про секретність).

Розрізняють односторонні та двосторонні угоди:

 • Односторонні, як правило, застосовуються у випадках, коли присутні інформацію передає лише одна «сильна» сторона, а інша «слабка» лише отримує. Наприклад, коли роботодавець знайомить робітника з технологією обробки. У такому випадку обов’язки виникають лише у слабшої сторони, в той час як сильніша диктує умови.
 • Двосторонні застосовуються тоді, коли сторони взаємно обмінюються інформацією, а тому рівноправні. У такому випадку вони взаємно домовляються не розголошувати інформацію, яку отримують від партнера під час обміну. Найчастіше така потреба виникає при створенні спільного підприємства.

2 Навіщо потрібний NDA?

Даний різновид договору дозволяє покласти на іншу сторону обов’язок нерозголошення конфіденційної інформації. А у випадку порушення такого зобов’язання – притягнути до відповідальності.

Залежно від сфери застосування та того, ким є особи, які уклали такий договір, відповідальність може мати різний характер і, відповідно, бути:

 • дисциплінарною (зауваження, звільнення тощо);
 • цивільно-правовою (переважно у вигляді штрафів);
 • адміністративною;
 • кримінальною.

Законодавча підставаст. 27 Закону 2657-XII

3 Які різновиди NDA існують?

З практичної точки зору можна виділити щонайменше 3 різновиди таких угод залежно від контрагента.

 1. Контрагент – кандидат на роботу. Не секрет, що іноді кандидати на посади приховано ведуть аудіо- чи відеозапис співбесіди, після чого викладають у загальний доступ. На YouTube э навіть цілі канали, присвячені співбесідам. Відповідно, слід розробити спеціальний договір NDA і, відповідно, його підписання зробити умовою допущення до співбесіди.
 2. Контрагент – працівник. Для особи, яка приймається на роботу, варто розробити інший договір, який стосуватиметься вже тієї інформації, до якої вони отримають доступ. Відповідно, підписання даного договору – є умовою укладення договору та прийняття на роботу.
 3. Контрагент – партнер. Залежно від того, ким є ті особи, які домовляються про нерозголошення, зміст може мати різний вигляд. Наприклад угода про NDA між винахідником і виробником, між банківською установою та потенційним покупцем активів тощо.

4 Яка інформація є конфіденційною?

Конфіденційною інформацією є:

 1. Інформація про фізичну особу. Законодавчо не визначено, яку саме інформацію про особу слід вважати конфіденційною. Відтак це роз’яснити це питання взявся Конституційний суд, який прийшло до висновків, що такою конфіденційними є відомості про:
 2. Інформація, до якої обмежила доступ сама особа (фізична чи юридична). Тобто це можуть бути абсолютно будь-які відомості, які особа не бажає зробити суспільним надбанням.

5 Як надати інформації статус конфіденційної?

В Україні законодавчо не створений інститут віднесення інформації до конфіденційної, не існує й загальноприйнятих механізмів. Відтак кожна компанія намагається зробити це на власний розсуд шляхом проб та помилок.

Ось найбільш поширені способи:

 1. Нотаріально посвідчена заява. Підприємство робить публічну заяву «всім, кого це стосується» і посвідчує її у нотаріуса.
 2. Наказ. Такий наказ видається керівником підприємства.
 3. Наказ + заява. Видається наказ, на який потім йде посилання у заяві.

Найбільш вдалим уявляється саме третій варіант, оскільки такі документи створюються не просто так, «щоб були», а з метою використати їх в суді як докази у разі потреби. А для суду чим більше доказів – тим краще.

6 Як завадити співробітникам розголошувати інформацію?

Просто покарати співробітника невиплатою зарплати – не найкраща ідея. Невиплата зарплати – це злочин.

Законодавча підстава ст.175 ККУ

Звільнити – теж, оскільки законом такої підстави не передбачено.

Законодавча підстава ст.40 КЗпП

Можна спробувати підвести розголошення конфіденційної інформації під зміст п.3 ст.40 КЗпП. Однак усталена судова практика з цього питання відсутня, тому яку позицію займуть суди – достеменно невідомо.

При цьому також встановлено, що порушення цієї норми є підставою для розірвання договору.

Законодавча підстава ч.7,8 Закону 2275-VIII

Даний закон варто вважати спеціальним по відношенню до загального – КЗпП, в якому відповідний пункт відсутній. Оскільки наявна конкуренція законів, то перевагу слід надавати спеціальному.

Але тут варто врахувати, що положення загаданого закону стосуються лише ТОВ та ТДВ, і його дія не поширюється на інші різновиди товариств. Відтак кращим варіантом з метою завадити розголошувати конфіденційну інформацію буде прописати в NDA конкретні штрафи. При цьому для обґрунтування їх застосування в письмовій формі зафіксувати порушення, наприклад, проведення службового розслідування, порушення дисциплінарної справи тощо.

7 Як не дати колишнім працівникам розголосити конфіденційну інформацію?

Якщо працівник вже звільнився й уже після цього порушив умови конфіденційності, то єдиний спосіб притягнути його до відповідальності – це подати позов про стягнення з нього відшкодування шкоди. В цьому випадку ключовим буде строк дії NDA – в ньому необхідно буде прописати, що договір не втрачає чинність одночасно зі звільненням, а діє протягом усього часу перебування у трудових відносинах та протягом деякої кількості років після їх припинення.

Варто врахувати й те, що в суді потрібно буде доводити кожне слово:

 • і те, що працівнику було надано доступ до інформації (або що він мав його внаслідок характеру посадових обов’язків);
 • і те, який розмір шкоди був завданий розголошенням такої інформації.

Зрозуміло також і те, що такі докази повинні мати документальну форму, оскільки рішення суду не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до цього, лише самого укладання NDA недостатньо. Додатками до неї повинні стати відповідні письмові підтвердження даних фактів. Таким підтвердженням може стати, наприклад, розписка працівника або навіть договір про те, що йому надається певна інформація, скажімо про технологію обробки. При цьому має бути зазначена й сума, в яку підприємство оцінює дану інформацію.

Щодо визначення вартості інформації можна піти й іншим шляхом. Наприклад, видати наказ про оцінку вартості тих чи інших відомостей, які є конфіденційними.

Не зайвим буде розробити й затвердити певний порядок, яким би визначалися умови надання доступу до інформації з обмеженим доступом.

8 Судова практика

Аналіз судової практики свідчить, що посилання на ст.22 Цивільного кодексу про відшкодування збитків досить складно обґрунтувати.

Так, Вищий спеціалізований суд України скасував рішення про задоволення позову про відшкодування збитків, завданих використанням колишнього співробітника технології компанії на власну користь з наступних підстав:

З огляду на це кращим підходом буде саме накладення штрафу, оскільки право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. При цьому договором можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.

Законодавча підстава ч.2 ст.546, ч.1 ст.550 ЦК

9 Що входить в пакет?

Отже, варто розробити цілий пакет документів. Щонайменше потрібні будуть такі:

 1. Три угоди про NDA: з кандидатами, працівниками та партнерами.
 2. Наказ про затвердження переліку конфіденційної інформації підприємства та відповідний лист ознайомлення.
 3. Заяву про оголошення даного переліку для її подальшого нотаріального посвідчення.
 4. Порядок надання доступу до конфіденційної інформації.
 5. Договір або розписку про надання працівнику доступу до певної конфіденційної інформації.
 6. Наказ про визначення вартості кожного виду конфіденційної інформації та відповідний лист ознайомлення (або включення даної інформації в договір/розписку).

10 Онлайн консультації

Якщо ви бажаєте самостійно розробити документи з NDA, варто спершу проконсультуватися з професійним правником, який саме пакет буде потрібен саме у вашому випадку, оскільки в залежності від сфери та специфіки підприємницької діяльності, він може значно різнитися. Наведений в п.9 перелік є дуже приблизним та може не охоплювати усі випадки життя.

11 Чому розробку пакету документів з NDA варто доручити адвокату?

Спробувати самостійно розробити угоду NDA та інші супутні документи – не краща ідея. Справа в тому, що ці документи створюються не просто для того «аби бути», а щоби за їх допомогою можна було реально захистити свої інтереси в судовому порядку у разі потреби.

При цьому варто врахувати, що спеціальне законодавство в Україні для даної сфери практично відсутнє, а судова практика лише починає формуватись. Відповідно, необхідні знання саме судових прецедентів, а саме, які аргументи та докази суди переважно беруть до уваги, а які – ні. Такі знання відсутні у пересічного юриста – їх мають лише адвокати, які практикують в даній сфері.

12 Яка вартість підготовки документів з NDA на ринку юридичних послуг?

Захист конфіденційної інформації є досить специфічною сферою, відтак розробка угоди NDA та супутніх документів коштує в середньому дорожче, аніж складання будь-яких інших різновидів договорів.

В середньому за 1 сторінку договору NDA чи супутнього документу юристи хочуть 400-700 гривень. При цьому сама угодаNDA, зазвичай, вміщується на 4-7 сторінках.

Також можна зустріти пропозиції із цінами за весь текст (від 1500 до 4000) або за 1000 символів (від 200 до 350). Іноді зустрічаються і «пакетні» пропозиції, однак ціна завжди стоїть з префіксом «віл», а перелік документів, що входить у запропонований пакет відсутній. Тож проаналізувати такі пропозиції неможливо.

Найзрозумілішими є саме «символьні» пропозиції, оскільки з них можна одразу приблизно підрахувати, скільки коштуватиме весь комплект, із усіма порядками, наказами, заявами, інструкціями та розписками.

Документи для завантаження

Зразок договору купівлі-продажу частки ТОВ