__('Фон')

Публічна оферта (Terms of use)

Оновлено 23.10.2021 319

Публічна оферта

Зміст:

 1. Що таке публічна оферта?
 2. Що таке публічний договір?
 3. Що таке договір публічної оферти?
 4. Що таке договір приєднання та в його чому відмінність від публічного?
 5. В яких випадках потрібно розробити публічний договір?
 6. Чому публічний договір в першу чергу вигідний підприємцю?
 7. Чи захищає публічний договір права покупця/замовника?
 8. Як повинен виглядати публічний договір на сайті?
 9. Як повинна виглядати публічна оферта?
 10. Що повинна містити публічна оферта?
 11. Якою мовою виконується оферта?
 12. Онлайн консультація щодо оферти
 13. Чому розробку публічного договору варто доручити адвокату?
 14. Вартість розробки публічних оферт та договорів на ринку юридичних послуг

Маєте власний бізнес? А чи знаєте ви, що через відсутність належно оформленого порядку взаємодії з клієнтами щороку в Україні накладаються штрафні санкції на понад 50.000 підприємств?

Публічна оферта – це шлях захистити власні інтереси на всіх кроках підприємницької діяльності.

1 Що таке публічна оферта?

Публічна оферта – це пропозиція невизначеному колу потенційних покупців чи замовників укласти договір на певних завчасно визначених умовах. Такий спосіб пропонування не передбачає процесу переговорів, узгодження умов тощо.

Покупець чи замовник або приймає таку пропозицію (акцептує її), або відмовляється від неї.

Також читають: NDA - договір про конфіденційність

2 Що таке публічний договір?

Публічний договір – це, власне, саме та угода, яку і пропонується укласти шляхом оферти. Він повинен містити всі істотні умови.

За цим договором особа, яка здійснює підприємницьку діяльність зобов’язується продавати товари, виконувати роботи чи надавати послуги будь-кому, хто до неї звернеться. У разі звернення покупця/замовника/клієнта підприємець не має права відмовити йому в продажі товарів/ виконанні робіт/ наданні послуг або надати перевагу одному з тих, хто звернувся, над іншим.

3 Що таке публічний договір?

Власне, це нісенітниця.

Якщо вам пропонують послуги зі складання «договору публічної оферти», це означає, що така людина або компанія взагалі не розуміється на поняттях цивільного законодавства. Пропозиція укласти угоду та, власне, сам договір – це принципово різні речі.

Пропозиція може виглядати, наприклад, так:

Або так:

А от публічний договір – це досить великий за обсягом текст, у якому описуються умови, порядок та спосіб укладання, права та обов’язки сторін, строк дії, відповідальність тощо.

Звичайно, що і оферта, і договір, можуть бути на одній і тій самій сторінці, і навіть бути елементами єдиного тексту: наприклад, коли одразу після оферти слідує текст самої угоди, яку і пропонується укласти. Однак це принципово різні поняття, які не підлягають ототожненню саме через те, що вигляд самої оферти може бути абсолютно різний.

4 Що таке договір приєднання та в його чому відмінність від публічного?

Договір приєднання – це угода, умови якої завчасно визначені та мають стандартну форму. Правила діють ті самі, що й для публічного договору: потенційний замовник/користувач або приймає усі умови загалом, або відмовляється від приєднання в цілому.

Договір приєднання, направлений на більш довготривалі стосунки, наприклад, користування електроенергією, стаціонарним телефонним зв’язком, банківським обслуговуванням (взагалі, а не щодо окремої операції). В свою чергу публічний договір, скоріше, розрахований на окремі конкретні операції: придбання конкретного товару, одноразове виконання певної роботи чи надання окремої послуги.

Суттєву різницю між цими договорами шукати не слід – вони скоріше доповнюють один одного, аніж протиставляються. Сьогодні часто можна зустріти словосполучення «публічний договір приєднання», хочу в Цивільному кодексі воно відсутнє.

5 Що таке публічний договір?

Розробити та викласти у вільний доступ (зокрема в Інтернеті на своєму сайті) такий договір необхідно кожному підприємцю, який займається:

 • роздрібною торгівлею;
 • прокатом;
 • побутовим підрядом;
 • перевезенням пасажирів чи багажу;
 • зберіганням (речей, авто тощо);
 • банківською діяльністю;
 • будь-якими іншими видами діяльності, що підпадають під дію Закону «Про захист прав споживачів».

6 Чому публічний договір в першу чергу вигідний підприємцю?

1) Дозволяє уникнути штрафів. Якщо відсутня необхідна, доступна, достовірна та своєчасна інформація про продукцію чи продавця, то на останнього накладається штраф в розмірі 30% від партії товару/роботи/послуги.

Законодавча підставап.7 ст. 23 ЗУ 1023-XII

2) Дозволяє зняти відповідальність. Змістом договору може бути конкретизована або дещо пом’якшена відповідальність продавця. Однак такі положення не повинні суперечити законодавству. У цьому контексті цікавим є рішення у справі №235/1462/17. Суд погодився з доводами представника продавця про те, що споживач має право заявити про розірвання договору у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті до моменту підписання документів, які підтверджують отримання товару. Цей висновок було зроблено на підставі того, що публічний договір містив такий пункт:

Однак у подальшому це рішення було скасовано Верховним судом з підстав суттєвого звуження прав покупця, а саме позбавлення його права на розірвання договору упродовж 14 днів, як це встановлено законом.

Отже, пом’якшення відповідальності чи її зняття допустиме лише у разі, коли такі умови прямо не суперечать закону.

7 Чи захищає публічний договір права покупця/замовника?

Скоріше, ні, аніж так.

Враховуючи, що публічний договір розробляється саме продавцем (виконавцем робіт, надавачем послуг), то в першу чергу він захищає права та інтереси саме його. Той, хто придбає товари, замовляє роботи або послуги, відповідно не може внести до договору зміни або запропонувати свої умови. Тож знаходиться у менш вигідному становищі.

Водночас слід зауважити, що покупець може завчасно відмовитись від оферти, якщо вважатиме, що умови публічно договору є занадто невигідними для нього. При цьому вимагається, аби зміст договору був розміщений так, щоби покупець міг завчасно з ним ознайомитись або, принаймні, йому було очевидно, де він може його знайти перш, аніж погодитись придбати товари/роботи/послуги.

Окрім цього, у випадку договору приєднання, він може через суд вимагати змінити окремі положення, що позбавляють його прав.

Законодавча підставач.2 ст.634 ЗУ 435-IV

Прикладом такого оскарження є справа №235/1462/17.

Так, скасовуючи рішення Апеляційного суду Донецької області від 09 жовтня 2017 року і повертаючи справу на новий апеляційний розгляд, колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду виходила з того, що умови договору, що обмежують права покупця - фізичної особи, порівняно з правами, встановленими Цивільним Кодексом та законодавством про захист прав споживачів, є нікчемними.

Однак тут же слід зауважити, що дана справа розглядалася понад 3 роки і двічі дійшла до касаційної інстанції. І хоча в кінцевому випадку позивач її виграв, сам процес оскарження був досить складний, тривалий та вимагав неабияких коштів на судові витрати та юридичну допомогу.

8 Як повинен виглядати публічний договір на сайті?

Багато підприємців плутають публічну оферту та договір, фактично змішуючи їх в одне поняття. Іноді навіть суди не достатньо їх розрізняють, однак це принципово різні поняття, з чого випливає, що й на сайті договір та оферта мають виглядати по-різному.

Так, сам договір бажано розміщувати на окремій сторінці, де мають бути викладені всі його положення. Відповідно, на цю сторінку повинно бути посилання з публічної оферти – щоби погодитися з його змістом або відмовитися від нього.

При цьому не має значення, чи перейде покупець з оферти на сторінку з договором та чи ознайомиться з його змістом. Ключовим у даному випадку є наявність очевидної оферти, договору та зв’язку між ними.

В окремих випадках їх можна розмістити й разом, наприклад, одразу під пропозицією викласти й текст самої угоди яку і пропонується укласти, що може бути доречним для сфери послуг.

Відповідно у самому договорі повинен міститися пункт, що виконуючи певну дію (наприклад, натискаючи певну кнопку), покупець фактично погоджується з його умовами. Наприклад:

«Реєструючись та оформлюючи замовлення, я приймаю умови угоди користувача»

Зокрема, у справі №235/1462/17 суд взяв до уваги наявність такого пункту та зробив висновок про те, що «зробивши 17.10.2016 року замовлення на купівлю телефону та здійснивши його оплату, позивач фактично погодився з запропонованими умовами публічного договору з боку продавця товару ТОВ "АЛЛО", які викладені в Угоді користувача 2016».

При цьому суд зазначив, що «доводи апеляційної скарги про те, що Умови використання сайту не можуть регулювати відносини між споживачем (покупцем) та невідомим продавцем, є необґрунтованими».

9 Як повинна виглядати публічна оферта?

Публічна оферта може здійснюватись в будь-який спосіб: друкований, відео-, аудіо- тощо.

При цьому слід мати на увазі, що за законом оферта повинна обов’язково містити істотні умови договору, а також безумовно виражати намір продавця (виконувача робіт/надавача послуг) виконати дії з продажу товару, виконання робіт чи надання послуг у разі, коли потенційний покупець/замовник її прийняв.

Законодавча підставаст.641 ЦК

Наявність у пропозиції істотних умов є принципово важливим моментом. Наприклад, для договору купівлі-продажу ними є:

 • предмет (тобто товар);
 • ціна;
 • спосіб оплати;
 • термін виконання (тобто коли або як продавець передасть товар покупцю).

До речі реклама не є публічною офертою – вона є запрошенням потенційних покупців чи замовників зробити пропозицію продавцю щодо продажу товару на умовах, визначених останнім. Конструкція дещо складна, але саме у такому вигляді має практичне застосування.

10 Що повинна містити публічна оферта?<

Незалежно від того, як оферта здійснюється та де розміщується, вона повинна містити посилання на публічний договір. Ця вимога не є законодавчо закріпленою, однак зрозуміло, що саме в інтересах продавця ознайомити покупця з усіма умовами. Причому зробити це в такий спосіб, аби останній вчинив конклюдентну дію (таку, що підтверджує його згоду із запропонованими умовами).

Таке посилання на договір в публічній оферті може бути різним:

 • Інтернет-лінк (якщо оферта розміщена на сайті в Інтернеті)
 • безпосередній передрук адреси відповідної сторінки веб-сайту (для будь-яких друкованих видань);
 • QR-код сторінки;
 • повідомлення про те, де, власне, фізично знаходиться потрібний текст (для аудіо- та відеооферт).

11 Якою мовою виконується оферта?

Законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної» було встановлено відповідальність за незастосування української мови при публікації інформації для загального ознайомлення.

Публікація оферти та договору російською та іншими мовами не забороняється, однак українська версія повинна бути.

Законодавча підставаст.28 Закону 2704-VIII

12 Онлайн консультація щодо оферти

Якщо ви бажаєте створити свій власний сайт з продажу товарів, виконання робіт чи надання послуг, варто спершу проконсультуватися з юристом щодо приводу того, як поєднати дизайнерський підхід розробника із вимогами законодавства щодо публічної оферти в конкретній сфері.

Якщо для договорів купівлі-продажу істотних умов, які повинні містити публічна оферта, небагато, то для інших сфер підприємницької діяльності їх може бути значно більше і зі змісту цивільного кодексу вони не завжди очевидні для підприємця.

13 Чому розробку публічного договору варто доручити адвокату?

Більшість підприємців, зазвичай, користуються шаблонами з Інтернету або просто копіюють зміст таких договір у конкурентів. І в цьому помилка.

Справа в тому, що законодавство постійно змінюється, та й судова практика не стоїть на місці. А от коли був створений шаблон чи де взяли текст договору конкуренти – невідомо. Відтак ці зразки можуть бути просто неактуальними й пильний покупець може знайти в них помилки, а потім скористатися ними на користь собі.

Так за рішенням суду №235/1462/17 покупець відсудив у магазину 12570 гривень неустойки при ціні товару 3444 грн, тобто в 3,6 рази більше, аніж заплатив за саму покупку. Аби в майбутньому не втрачати гроші, варто приділити розробці договору значну увагу і зробити його максимально грамотним з юридичної точки зору.

14 Вартість розробки публічних оферт та договорів на ринку юридичних послуг

Власне, розробити публічну оферту ви можете й самі – для цього ані юристи, ані адвокати не потрібні. Для її складання достатньо лише коротенької консультації юриста з приводу того, які умови є істотними для публічного договору у вашому випадку.

А от складання самого публічного договору дійсно потребує залучення професійного адвоката.

Вартість розробки публічної оферти може вираховуватися по-різному:

 • за весь текст (незалежно від його розміру);
 • за 1000 символів;
 • за 1 сторінку тексту.

З цих трьох підходів кращим уявляється все ж «посимвольний» варіант, оскільки якщо ціна за текст єдина, то адвокат буде зацікавлений у тому, аби витратити менше часу і, відповідно, скласти якомога коротший документ, а у разі «посторінкового» складання він буде зацікавлений у використанні більшого шрифту або міжрядкових інтервалів.

В середньому 1000 символів тексту коштує приблизно 200-450 гривень, залежно від специфіки підприємницької діяльності. Але в окремих випадках може досягати і 1000 гривень, коли необхідно розробити публічний договір на надання «екзотичних» послуг, які зачіпають одразу декілька сфер права.

Загальний обсяг договору складає 15 – 25 тисяч символів (7-13 сторінок), залежно від специфіки.