__('Фон')

Досудове розслідування

Оновлено 23.10.2021 367

Все, що потрібно знати про досудове розслідування

Досудове розслідування – це стадія, на якій свідки перетворюються на пособників, пособники – на співвиконавців, виконавці – на організаторів, а організатори – на свідків.

1 Загальні положення досудового розслідування

Досудове розслідування (далі – ДР) – це стадія кримінального провадження. Вона розпочинається з моменту, коли відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР. Закінчується стадія в момент закриття кримінального провадження або направлення обвинувального акту до суду.

Існують такі форми ДР:

 • дізнання – передбачає здійснення розслідування кримінального проступку;
 • досудове слідство – передбачає розслідування злочинів.

У свою чергу кримінальний проступок відрізняється від злочину невеликою тяжкістю.

2 Негласні слідчі розшукові дії (НСРД)

НСРД, як випливає з самої назви, – це дії, факт та способи здійснення яких не розголошується. Ним присвячена уся 21 глава КПК.

До дій, що належать до НСРД, зокрема, відносять:

Усі дії мають на меті зібрання інформації в рамках досудового розслідування.

Здійснюючи НСРД, слідчі переважно керуються інструкцією. Завдяки існуванню даного документа, сторона захисту має можливість доводити невідповідність їхніх дій положенням даного документа, тобто протиправність поведінки правоохоронців. А відтак – і недопустимість доказів, здобутих під час НСРД.

3 Фактова кримінальна справа

Існує два різновиди кримінальних справ: «щодо» та «за фактом» (або т.зв. «фактова кримінальна справа» – ФКС).

ФКС відкривається за фактом вчинення злочину без оголошення підозри певній особі. Розслідуватися така справа повинна упродовж:

 • півроку щодо кримінальних проступків (див таблицю вище);
 • рік щодо злочинів невеликої чи середньої тяжкості;
 • півтора роки щодо тяжких та особливо тяжких.

Раніше ж, до внесення відповідних змін до КПК, фактова справа могла розслідуватися як завгодно довго без оголошення підозри. Однак такі зміни викликали багато нарікань як з боку науковців, так і слідчих, оскільки вийшло так, що «одне лікуєш – інше калічиш».

З одного боку такий імператив мав забезпечити своєчасність розслідування, однак на практиці став інструментом, який дозволяє закривати будь-які «нецікаві» справи з формальних підстав.

4 Перелік слідчих дій на етапі досудового розслідування

Слідчим діям, що вчиняються під час досудового розслідування присвячена уся 20 глава КПК. Зокрема, до переліку відносяться:

 

Вказані дії спрямовані на те, аби зібрати (отримати) докази певного факту або перевірити вже наявні докази в певному кримінальному провадженні.

5 Фактова кримінальна справа

Якщо ви стали свідком у кримінальному провадженні, ваша головна мета – не погіршити свій процесуальний статус та не перетворитись на підозрюваного. У зв’язку з цим варто досконало знати свої права. Вони детально прописані в ст.66 КПК. Зокрема:

1) Знати, у зв’язку з чим вас збираються допитати.

Іноді трапляється, що викликають на допит у зв’язку з одним кримінальним провадженням, але фактично намагаються допитати щодо іншого. Бувають і кумедні випадки, коли свідок, не розуміючи мети виклику, сам починає розповідати про все, що знає, на шкоду собі.

2) Користуватися послугами адвоката.

Найкраще, що можна зробити – це скористатися саме цим правом, адже лише професійний адвокат зможе розпізнати провокаційні та навідні питання й не допустити їх, а також порадити, в який момент варто відповідати, а в який – ні.

Читайте: «Все, що треба знати про допит»

3) Давати показання рідною мовою.

Якщо ви не дуже добре володієте українською мовою, краще давати свідчення рідною. Концентруватись потрібно на тому, що треба відповісти по суті, а не як це сказати українською.

4) Вносити до протоколу допиту доповнення та зауваження власноруч.

Коли допит закінчиться, важливо перевірити, чи все там записано саме так, як прозвучало – і питання, і відповіді. У разі, коли ваші відповіді записані не зовсім так, як ви мали на увазі або не на ті питання, які задавалися, слід це обов’язково відзначити.

Пам’ятайте, що в більшості випадків слідчого цікавить не те, що ви знаєте, а як використати ваші слова на підтвердження того, що відомо йому. Тож слід завжди очікувати, що до протоколу можуть увійти зовсім не ті питання, що насправді задавались, а ваші відповіді можуть бути суттєво перекручені.

6 Якщо ви підозрюваний

Незалежно від того, чи вважаєте ви себе винним у тому, в чому вас підозрюють, не визнавайте свою вину одразу. Визнати себе винним ви завжди встигнете, тож спершу варто поборотися.

Суттєві зміни, які були внесені до КПК щодо строків досудового розслідування, а також значна кількість колізій в інституті підозри дозволяють ефективно захищатися навіть від обґрунтованої підозри.

Тут варто звернути увагу й на те, що підозрюваний має значно більшу кількість процесуальних прав, аніж свідок. Ці права передбачені ст.42 КПК і вміле користування ними дозволяє не підійти до стадії обвинувачення.

Окрім того, на будь-якій стадії розслідування можуть бути допущені порушення, зокрема й пропущення термінів. Це дозволяє оскаржити як певну окрему дію слідчого, так і підозру загалом.

Головним у даному питанні є наявність досвідченого захисника, який здатен надати компетентну допомогу як під час проведення слідчої дії (зокрема допиту, обшуку), так і на стадії аналізу інших процесуальних дій, наприклад, пред’явлення обвинувачення.

7 На якому етапі вручається підозра?

Підозра вручається тоді, коли існує достатня кількість підстав вважати, що особа могла вчинити кримінальне правопорушення – тобто її обґрунтованість. Достатність та обґрунтованість є оціночними категоріями і базується лише на суб’єктивному переконанні слідчого. Детальніше зміст «обґрунтованої підозри» роз’яснив ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України».

Так, суд зазначив, що «обґрунтованою підозрою» – є сукупність факти або інформації, яка може переконати неупередженого спостерігача, що особа могла вчинити правопорушення. Цих фактів або інформації не обов’язково має бути достатньо, щоби засудити, але повинно бути достатньо, щоб обґрунтувати необхідність подальшого розслідування.

Отже, врученню підозри передує збір інформації про правопорушення, інтелектуальна діяльність слідчого з її аналізу та його висновки про достатню переконливість фактів того, що певна особа могла вчинити таке порушення.

Підозра вручається в письмовому вигляді в день її складання прокурором або слідчим, при цьому важливим є дотримання належного способу вручення

Законодавча підстава – ст.278 КПК.

В даному контексті цікавою є справа №638/18024/17. Судом було встановлено, що слідчий не дотримав процедури вручення підозри, що нівелювало процесуальні наслідки, які наступають у разі її вручення. На підставі цього суд дійшов висновку, що слід зобов’язати слідчого виключити з ЄРДР відомості про дату та час вручення підозри.

Також заслуговує на увагу справа №591/2880/17. Судом було встановлено, що підозру було вручено особою, яка не має процесуальних повноважень. Це цілком логічно: особою, якою не складалося повідомлення про підозру, не може нею і вручатися.

8 Фактова кримінальна справа

Досудове розслідування має бути проведене з моменту оголошення підозри в такі строки:

 • кримінального проступку – 1 місяць;
 • злочину – 2 місяці.

Законодавча підстава – ч.1 ст.219 КПК.

Однак тут варто зробити важливе зауваження.

У КПК передбачена можливість зупиняти кримінальне провадження на невизначений час. І цей час не включається до загального строку розслідування. Тобто певна лазівка для нескінченно довгого розслідування справи після оголошення підозри все ж залишається.

Законодавча підстава – ч.3 ст.219 КПК.

9 Чи можуть продовжувати строк досудового розслідування?

Так, строки продовжуватися можуть, причому і в справах «щодо» і в «фактових».

1) Подовження строку у «фактових» справах.

Коли підозру не оголошено нікому, строк досудового розслідування може багаторазово продовжуватись. Тобто, розслідування, незважаючи на чітко прописані граничні терміни, все одно може тривати нескінченно довго завдяки як завгодно великій кількості продовжень.

Законодавча підстава – ч.1 ст.294 КПК.

З іншого боку, «фактова» справа тепер не зможе просто лежати без уваги: періодично у слідчого буде необхідність обґрунтовувати продовження строку. А це дає можливість і захисникам зацікавлених осіб переконати суддю в недоцільності подовження строку.

2) Подовження строку в справах, де оголошено підозру.

Інша ситуація в справах, де підозру оголошено конкретній особі.

У разі, коли досудове розслідування не закінчено у визначені законодавством строки, вони можуть бути подовжені. Але сукупний строк розслідування, що починає підліковуватись від дня повідомлення особі про підозру, разом з усіма подовженнями не може перевищувати:

 • 2 місяці для кримінального проступку;
 • півроку для злочину невеликої/середньої тяжкості;
 • 1 рік для тяжкого/особливо тяжкого злочину.

Законодавча підстава – ч.2 ст.219 КПК.

В якій сфері застосовується?

Для конкретного розуміння місця даного визначення необхідно звернутись до норм Кримінально - процесуального кодексу України. Тоді стає зрозумілим, що зазначене поняття застосовується у сфері кримінального законодавства. Тобто, це свідчить про його належність до найнебезпечніших видів суспільних правопорушень, а саме - злочинів.

Процесуальні дії (тобто ті, що виконуються на підставі норм процесуального права – в даному випадку КПК України), що виникають у зв’язку з вчиненням особою кримінального протиправного діяння здійснюються та об’єднуються у кримінальне провадження.

В свою чергу, кримінальне провадження включає в себе діяльність правоохоронної та судової системи України, що виражено у досудовому розслідування та судовому провадженні.

Відповідно до ст. 3 КПК України маємо визначення що таке досудове розслідування - це є однією з стадій такого процесу, як кримінальне провадження.

Така стадія починається тоді коли вноситься інформація, що міститься у повідомленні або заяві про злочин у Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР), а закінчується в кращому випадку коли відбувається направлення до суду обвинувальний акт разом із реєстром матеріалів досудового розслідування, які є невід’ємною його частиною, складений слідчим, а також затверджений прокурором.

В інших випадках, досудове розслідування закінчується шляхом:

 • закриття такого провадження;
 • направляється клопотання про те, що необхідно застосувати заходи медичного характеру(примусове лікування) чи виховного;
 • у передбачених кримінальним законодавством випадках, направлення до суду щодо звільнення від відповідальності, що регулюється Параграфом 2 Глави 24 КПК України;.

В загальному понятті досудове розслідування повинно здійснюватись в певні строки/терміни, що передбачені ст. 219 КПК України.

Такі строки визначаються двома типами:

1) До тієї дати коли особі здійснено повідомлення про підозру, строк становить:

 • 6 місяців – коли вчинено кримінальний проступок (згідно єдиного визначення, що закріплено у Законі України 2617-VIII, який набирає чинності 01.07.2020 року, це діяння за яке не передбачено позбавлення волі, а штраф не перевищує 3 тисяч НМДГ).
 • 12 місяців у кримінальних правопорушеннях невеликої або середньої тяжкості;
 • 18 місяців у справах, де вчинено тяжкий або особливо тяжкий злочин.

2) Після того як повідомлено про підозру:

 • 1 місяць у справах про вчинення проступку;
 • 2 місяці у справах про вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Таке різноманіття строків пов’язані зі ступенем складності ведення справ, кількості та якості проведення процесуальних (слідчих) дій з тією метою, щоб збирати належні докази, здійснити запобіжні заходи та інше.

Різновиди досудового розслідування та органи, що їх здійснюють

Згідно КПК України існує два види ДР:

 • досудове слідство – найрозповсюдженіша форма розслідування, оскільки охоплює більшість статей Кримінального кодексу України – так як в ньому більшість статей, що описують суспільно небезпечні діяння – такі як злочини.
 • дізнання – розслідуються кримінальні проступки.

Кожна з вище перелічених форм здійснюється відповідними органами досудового розслідування, що визначені у ст. 38 КПК України, ними є:

 • слідчі: Національної поліції, СБУ, ДПС (ДФС), ДБР (державне бюро розслідувань);
 • детективи та співробітники внутрішнього контролю НАБУ (Національне антикорупційне бюро України);
 • інші уповноважені, у певних випадках, вище зазначені підрозділи (органи дізнання).

Стадії досудового розслідування

Як вище ми вже розібрались процес розслідування відбувається в основному між моментом внесення відомостей до ЄРДР до направлення або закриття провадження.

Між цими двома стадіями, існують ще ряд таких заходів, передбачених в діапазоні Глав 20-22 ІІІ Розділу КПК України, які будуть більш детально розглядатись в інших статтях, а саме:

 • слідчі дії (проводяться допити, пред’являється особа для впізнання, пред’являються речі, пред’являються труп, здійснюється проникнення до житла, проводяться обшуки, оглядаються місцевості, речі, інші предмети, проводяться слідчі експерименти та інше);
 • негласні слідчі (розшукові) дії, в які входять:
  • коли втручаються у приватне життя людини (аудіоконтроль, відеоконтроль, накладається арешт на кореспонденцію, вона оглядається та робиться виїмка, знімається інформація з різних систем та мереж, також вона фіксується, в подальшому досліджується інформація, яка отримана.
  • інше (обстежується житло та інше володіння, спостерігається, моніторяться банківські рахунки, контролюється вчинення злочину, виконується спец. завдання з розкриття незаконної діяльності, негласно отримуються зразки, використовуються конфіденційне співробітництво).
 • повідомляється про підозру, яке вручається в день складення. Якщо особу затримано, то таке повідомлення вручається не пізніше ніж через 24 години.

Для ефективного проведення досудового розслідування, відповідні суб’єкти здійснюють шляхом використання заходів забезпечення кримінального провадження (наприклад накладення грошового стягнення, арешт майна, затримання особи), що передбачено Розділом ІІ КПК.

Ще одним особливим видом досудового розслідування, який передбачений 241 Главою КПК України, є злочини вчиненні однією чи кількома підозрюваними згідно яких розслідування здійснюється за загальними правилами.

Таке розслідування може здійснюватись з часу, коли буде винесено слідчим суддею відповідно ухвалу та у певних злочинах, які зазначені у КК України, в яких особа в статусі підозрюваного, знаходиться в процесі переховування від органів слідства та суду, з метою уникнення від кримінального покарання, або коли вони були оголошені в міждержавний/міжнародний розшук.

Клопотання про проведення спец. розслідування повинно бути розглянуто протягом 10 днів слідчим суддею. Також суддя зобов’язаний залучити в такій категорії справ захисника.

В результаті розгляду зазначеного клопотання, відповідний суддя приймає одне з таких рішень (виносить ухвалу):

 • задоволення такого клопотання;
 • його відмову у задоволенні.

Дана тема цієї статті є досить непростою, а тому щоб більш конкретно зрозуміти, що таке досудове розслідування та не у законодавчу пастку, рекомендуємо звернутись за порадою наших експертів у сфері кримінального законодавства.