__('Фон')

Адміністративне та судове оскарження ППР

Оновлено 17.09.2021 283

Адміністративне та судове оскарження податкового повідомлення-рішення

Ви не задоволені результатами податкової перевірки та не погоджуєтесь із податковим повідомленням-рішенням? Тоді ця стаття для саме для вас. Із неї ви дізнаєтесь:

1 Які існують шляхи оскарження податкового повідомлення-рішення?

Законодавча підставап.56.1 ст. 56 ПКУ

Це означає, що на першому кроці оскаржувати рішення в суді не обов’язково. Спершу скаргу можна подати до органу ДФС, який стоїть вище в ієрархії.

Цей шлях є більш швидким та простим. Однак до бажаних результатів приводить не досить часто. Якщо розгляд скарги вищестоящим органом не дав бажаних результатів, то наступний крок – це звернення до суду. Судовий розгляд справи значно більш тривалий, проте можна вважати, що більш об’єктивний. Однак у будь-якому разі не слід нехтувати можливістю оскаржити ППР в адміністративному порядку.

2 Як здійснити аналіз порушень, допущених інспектором при складанні акту перевірки?

 1. Крок перший – аналіз порушень

Акт проведеної перевірки повинен складатися із дотриманням вимог, визначених Міністерством фінансів. Цей перелік є досить чималим, відтак інспектори досить часто припускаються помилок або неточностей під час його складання.

На те, щоби перевірити дотримання кожної вимоги та знайти такі помилки або неточності може знадобитися досить багато часу, оскільки акт складається з чотирьох частин:

 • вступної;
 • загальних положень;
 • описової частини;
 • висновків.

До вступної частини – 16 вимог, до загальних положень – 18, до описової – 11, до висновку – 5, а разом – 50. І це не рахуючи того, що кожна з вимог має ряд підпунктів, у яких розкривається її зміст.

Законодавча підставарозділ III Наказу від 20.08.2015 № 727

Окрім цього, висувається ряд вимог і до додатків до акту. Кожен викладений в акті факт має бути документально підтверджений відповідним додатком. Відсутність певного додатку є окремою підставою для того, аби визнати результати перевірки необґрунтованими.

Законодавча підставарозділ IV Наказу від 20.08.2015 № 727

Виконати такий аналіз варто доручити професійному адвокату, який знається на типових помилках та обізнаний із судовою практикою. Зазвичай, результат такого аналізу вартий витраченого на нього часу.

 1. Крок другий – фіксація порушень

Виявлені порушення необхідно зафіксувати. Оскільки аналіз навряд чи можливо провести швидко, у самому акті необхідно вказати, що заперечення на нього будуть додані окремо.

Складене на акт заперечення не є оскарженням. Аналіз судової практики свідчить, що суди розглядають акт перевірки як документ, який не встановлює прав чи обов’язків, а відтак і не підлягає оскарженню. Проте оскарженню підлягає ППР, яке видається на основі акту. А відповідно, заперечення до акту є підставою для оскарження ППР. Тож складати таке заперечення необхідно для подальших дій.

Строк, у який може бути подане заперечення до акту складає 10 днів.

Законодавча підставаабз.2 п.44.7 ст.44 ПКУ

Якщо ви належним чином провели аналіз порушень в акті та зафіксували їх, це відкриває вам шлях до оскарження ППР.

3 Як оскаржити ППР в адміністративному порядку?

Для того, аби оскаржити ППР, необхідно звернутися до органу, що стоїть вище в ієрархії з письмовою скаргою.

Строк подання скарги – 10 робочих днів (до 1 січня 2019, було календарних, але на підставі Закону 2628-VIII строк був подовжений).

Законодавча підставарозділ II Наказу від 20.08.2015 № 727, п.56.3 ст.56 ПКУ

Незалежно від того, чи буде скарга подаватися власноруч до канцелярії органу, чи буде надсилатися поштою, варто зробити повний опис вкладення, аби жоден документ раптом не загубився. Від відповідального працівника (канцелярії чи пошти відповідно) необхідно вимагати поставити на описі підпис.

Орган, який прийняв скаргу, має розглянути її упродовж 20 календарних днів, але в окремих випадках його керівник може прийняти рішення про подовження строку втричі – до 60, але обов’язково письмово поінформувати про це платника податків.

У разі коли в 20-денний строк орган не надішле платникові податків рішення або не повідомить його про подовження строків розгляду, скарга вважається такою, що повністю задоволена.

Законодавча підставарозділ VII Наказу від 20.08.2015 № 727, п.56.8, 56.9 ст.56 ПКУ

За результатами розгляду можливий один з чотирьох варіантів:

 1. скарга задовольняється цілком, й ППР повністю скасовується;
 2. скарга задовольняється частково, а ППР скасовується у відповідній частині;
 3. скарга залишається без задоволення, а ППР – без змін;
 4. сума грошового зобов’язання зменшується або збільшується.

На останній пункт зверніть особливу увагу! За результатами розгляду зобов’язання може не лише зменшитися, а й збільшитися! Враховуйте можливість такого негативного сценарію під час складання скарги.

4 Які основні вимоги до скарги на ППР?

Надіслана вищестоящому органу скарга підлягає обов’язковому розгляду. При цьому обов’язок доводити, що рішення є правомірним, покладається на той орган, який таке рішення прийняв.

Однак, варто врахувати, що й сама скарга повинна мати належні обґрунтування та задовольняти встановленим до неї вимогам. Зокрема, у скарзі повинні бути зазначені:

 • реквізити господарюючого суб’єкта;
 • реквізити органу, який видав ППР;
 • підстави, з яких ППР оскаржується, зокрема помилки у виявлених обставинах;
 • обґрунтування юридичної позиції із посиланнями на відповідні нормативно-правові акти;
 • зміст власної вимоги;
 • відомості те, чи знаходяться на розгляді в інших вищестоящих органах або в судах скарги(позови) щодо того самого предмету та тих самих підстав;
 • адреса, куди має бути надіслано рішення за результатами розгляду скарги;
 • перелік додатків.

Законодавча підставарозділ IV Наказу від 20.08.2015 № 727

Додаткам варто приділити особливу увагу. Зокрема провести власні розрахунки, аби продемонструвати помилковість розрахунків інспекторів, а також додати належним чином засвідчені копії документів, які можуть підтвердити вашу позицію.

Зверніть увагу! Додавати слід саме засвідчені копії, а не будь-які. Трапляється, що через відсутність належного засвідчення орган не бере до уваги копії під час розгляду скарги.

5 Цікаві рішення Верховного суду

Якщо в адміністративному порядку владнати справу та отримати позитивне рішення щодо скасування ППР не вдалося, залишається єдиний шлях – оскаржити його до суду. У зв’язку з цим зверніть увагу на деякі рішення Верховного суду, які можуть стати вам у нагоді при підготовці позову.

 1. Дотримання контролюючим органом процедури та строків складання плану-графіка є суттєвим.

Якщо контролюючий орган не надав інформації з приводу процедури та підстав включення позивача до плану – графіка проведення перевірок, то слід вважати, що він не дотримався встановлених умов та порядку прийняття рішення про проведення перевірки. Окрім того, якщо порушенням також є недотримання строків складання плану (складений в останній день кварталу, а не за місяць як передбачено порядком). На підставі цього наказ проведення документальної виїзної планової перевірки повинен бути скасований (справа 813/1946/17).

 1. Дата перевірки може бути перенесена шляхом видання відповідного наказу.

Нормами ПК не передбачено можливості зміни періоду проведення документальної планової виїзної перевірки, в тому числі шляхом прийняття наказу про внесення змін до плану. Однак незважаючи на те, що зміну дати початку проведення перевірки законодавчо не врегульовано, проте це не означає, що контролюючий орган позбавлений такого права і що таке перенесення неможливе (справа 817/519/16).

 1. Немає повідомлення – нема й наслідків

Порушення процедури повідомлення позивача про проведення перевірки виключає правові наслідки такої, зокрема прийняття податкових повідомлень – рішень за її результатами (справа 809/1578/17).

 1. Якщо платник податків надав документи, то немає підстав для перевірки.

Видання наказу про проведення планової перевірки є безпідставним та не відповідає вимогам законодавства, якщо платником податків на запит ДФС надавалися всі первинні документи, а податковим органом не були виявлені недоліки чи нестача (справа 826/12168/17).

 1. Якщо є підстави не допускати до перевірки – то не допускайте.

У разі, коли платник податків вважає порядок чи підстави призначеної перевірки неправомірними, йому слід не допускати інспекторів. Якщо ж інспектори були допущені, то це нівелює будь-які наслідки процедурного порушення, а відтак результати перевірки не підлягають скасуванню.

 1. Наказ оскаржується – перевірка триває

Те, що наказ про проведення перевірки оскаржується, не перешкоджає проводити перевірку та не є підставою для зміни термінів її проведення (справа №817/519/16)

6 Як притягнути до відповідальності посадових осіб?

Фізичні та юридичні особи мають право на відшкодування збитків, завданих незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб.

Законодавча підстава – ст.56 Конституції, пп.17.1.11 ст.17 ПКУ

Посадові особи, які завдали таких збитків, несуть відповідальність у разі, коли не виконують або виконують неналежним чином свої посадові обов’язки, зокрема приймають неправомірні рішення щодо грошових зобов’язань. Цікаво, що відповідальність несе не лише особа, яка прийняла рішення, а й її безпосередній керівник.

Однак дисциплінарне стягнення на таких осіб накладається лише у разі, коли протягом 12-місячного строку особа прийняла неправомірне рішення двічі. Яка саме відповідальність настає у випадку одноразового прийняття неправомірного рішення – законом не встановлено.

Законодавча підстава –пп.21.2 ст.21 ПКУ

Відповідно до цього, щоби вимагати відкриття дисциплінарного провадження, необхідно мати дані про те, що певне рішення саме цієї особи вже визнавалося неправомірним. Хоча можна обійтися і без цього, запитавши в порядку доступу до публічної інформації дані про те, чи видавалися керівником органу накази про відкриття дисциплінарного провадження стосовно конкретного посадовця.

Законодавча підставаст.3 Закону 2939-VI

Однак варто звернути увагу, що запитати можна лише про наказ, який не входить до дисциплінарної справи. Будь-яка інша інформація з дисциплінарної справи є службовою та не підлягає розголошенню.

Законодавча підставап.5 Наказу від 03.03.2016 № 49

Існують такі види дисциплінарних стягнень:

 1. зауваження;
 2. догана;
 3. попередження про неповну службову відповідність;
 4. звільнення з посади державної служби.

Однак зрозуміло, що навіть у разі, коли комісія встановить, що мало місце неналежне виконання посадових обов’язків, керівник може як максимум оголосити догану, а як мінімум – обмежитись зауваженням.

Законодавча підставаст. 65,66 Закону 889-VIII

Тож на значущі наслідки розраховувати не слід. А відтак гра варта свічок лише з метою отримати моральне задоволення від самого факту оголошення зауваження чи догани.

Документи для завантаження

Зразок позовної заяви про скасування ППР
Зразок скарги на ППР 2020