__('Фон')

Позбавлення батьківських прав

Оновлено 23.10.2021 295

Позбавлення батьківських прав

Зміст:

 1. Загальні підходи до позбавлення батьківських прав
 2. Як довести, що існують підстави для позбавлення батьківських прав?
 3. В яких випадках не можна позбавити батьківського/материнського права?
 4. Який порядок судового розгляду?
 5. Які наслідки для матері/батька від позбавленні їх батьківських прав?
 6. Які наслідки для дитини?
 7. Як позбавити батьківських прав того, хто проживає на Донбасі чи в Криму?
 8. Як відмовитися від дітей?
 9. Як відновити батьківське право?
 10. Онлайн консультація

«Позбавлення батьківських прав – це крайній захід, останній засіб впливу» – таку позицію виловив Верховний суд в справі №465/3694/14-ц.

1 Загальні підходи до позбавлення батьківських прав

Сімейним кодексом встановлено список з 6 підстав, які дозволяють позбавити особу батьківських прав на дитину. Таких підстав усього 6:

Даний список є вичерпним, а його розширене тлумачення є неприпустимим.

Законодавча підставаст.164 СК

2 Як довести, що існують підстави для позбавлення батьківських прав?

Системний аналіз рішень з ЄРСР дає змогу дійти висновку, що найчастішою причиною бажання одного з батьків позбавити батьківських прав іншого є ухилення останнього від виховання дитини.

Дана підстава виписана дещо нечітко та неоднозначно. Відтак ліквідувати цю прогалину взявся Пленум ВСУ, який роз’яснив, що під ухиленням від виховання слід розуміти наступне:

 • не забезпечують належне піклування про фізичний та духовний розвиток сина/дочки;
 • не готують дитину до самостійного життя;
 • не забезпечують їжею, ліками, медичними процедурами;
 • не бажають спілкуватися із сином/дочкою в достатніх обсягах;
 • перешкоджають доступу до культурних/духовних цінностей;
 • не прививають загальнолюдські норми моралі;
 • не цікавляться внутрішнім світом дитини;
 • не сприяють отриманню освіти.

При цьому суд зазначив, що ці фактори можуть розцінюватися як у сукупності, так і окремо.

Законодавча підставаПостанова ПВСУ №3

Водночас суди переважно критично відносяться до аргументів щодо наявності таких факторів. І дійсно, довести документально кожен окремий аспект досить складно. А відсутність документального підтвердження означає, що позиція позивача є лише його припущенням. А припущення не може бути доказом.

Законодавча підставач.6 ст.81 ЦПК

При цьому в першу чергу суди виходять з інтересів дитини. Так, навіть наявність документального підтвердження однієї чи кількох підстав ще не є стовідсотковою гарантією того, що суд вирішить позбавити батьківських прав.

Якщо підстави дійсно об’єктивно існують і доведені, проте позбавлення прав буде на шкоду інтересам дитини (наприклад, остання не хоче, щоби її позбавили одного з батьків), суд найперше будуть цікавити саме дитячі інтереси.

3 В яких випадках не можна позбавити батьківського/материнського права?

Дане питання було предметом дискусій аж до червня 2019 року, коли Верховний суд роз’яснив дане питання, а саме вказав, що ключовим елементом нехтування батьківськими обов’язками є умисел. Тобто позбавити батьківських прав можна тоді і виключно тоді, коли наявний прямий умисел ухилення від виховання.

З цього, зокрема, слідує, що якщо дитина не бажає спілкуватися з матір’ю, то це ще не означає, що мати умисно ухиляється від спілкування.

Законодавча підставаСправа № №331/5427/17

Виходячи з даної трактовки, можна зробити логічний висновок про те, що якщо невиконання батьківських обов’язків відбулось за відсутності умислу (наприклад, важкої хвороби, зокрема душевної, каліцтва, відрядження чи інших обставин які виключають умисел), то така бездіяльність не може вважатися умисною та тягнути негативні наслідки у вигляді позбавлення прав.

4 Який порядок судового розгляду?

Позиватись з метою позбавити особу батьківських прав можуть:

 • приватні особи (наприклад, особа, в якої мешкає дитина);
 • державні та комунальні органи (наприклад, орган опіки та піклування)
 • сама дитина після досягнення 14-річного віку.

Вимоги до позовної заяви є загальними та встановлюються ЦПК.

Законодавча підставаст..ст. 81, 175 ЦПК

1) Підсудність справи

За замовчуванням позов подається до того суду, юрисдикція якого поширюється на той регіон, де проживає той з батьків, якого планується позбавити прав.

Водночас, якщо така заява одночасно містить вимогу щодо встановлення чи зміни розміру аліментних платежів, допускається її подання до суду на вибір позивача. Хоча на нашу думку не варто об’єднувати в одну справу абсолютно різнопланові вимоги, якщо це не викликано об’єктвною необхідністю (див п.7).

Законодавча підставаст..ст. 27, 28 ЦПК

2) Вартість

За подання позову про позбавлення батьківських прав судовий збір необхідно буде сплатити збір, що становить 40% прожиткового мінімуму (в 2020 році він складе 840 грн. 80 коп).

Законодавча підставач.2 ст.4 Закону «Про судовий збір»

Подання позову про стягнення аліментів чи зміни їх розміру є безкоштовним.

Законодавча підставап.3 ч.1 ст.5 Закону «Про судовий збір»

Зауважимо, що кожна вимога позову оплачується окремо. Так, якщо позов містить, наприклад, 2 вимоги, то доведеться сплатити за кожну з них. Тож подаючи позов, що містить одночасно вимогу про призначення аліментів та позбавлення батьківських прав зекономити не вийде, тому що пільги застосовуватимуться лише до однієї з вимог, а інша оплачуватиметься в повному обсязі.

Законодавча підставап.12 Постанови ПВСУ

3) Документи, що додаються до заяви

Основні документи:

Докази у справі:

 • аудіо-, фото-, відеофайли;
 • акти;
 • листи та інші документи, отримані від державних/комунальних/приватних організацій, що містять інформацію, яка стосується суті справи (зокрема рішення судів, вироки, відомості від виконавчої служби, поліції тощо);
 • письмові пояснення свідків;
 • будь-які інші матеріали, що підтверджують обставини.

Зверніть увагу, що докази в першу чергу повинні доводити два аспекти:

 • наявність у іншого з батьків умислу не виховувати дитину;
 • інтереси дитини не постраждають, а навпаки будуть забезпечені таким рішенням.

5 Які наслідки для матері/батька від позбавленні їх батьківських прав?

Особа, яка втратила батьківські права, більше не матиме права на:

 • утримання в старості з боку дитини;
 • пенсію або інші виплати, які здійснюються у зв’язку зі втратою годувальника;
 • отримання спадщини за законом;
 • пільги та іншу допомогу держави, яка надається сім’ям, що мають дітей;
 • представництво інтересів дитини.

Законодавча підставаст.166 СК

Водночас обов’язок щодо сплати плати аліментів залишається. Більше того: при винесенні рішення про позбавлення батьківського права, суд одночасно постановляє рішення стягнути з такої особи аліменти, якщо до того моменту вони ще не були призначені в інтересах дитини.

6 Які наслідки для дитини?

У деяких країнах снує інститут припинення родинних стосунків. Він передбачає, що обидві особи, які перебували у таких стосунках, взаємно припиняють їх та втрачають і права, і обов’язки один щодо одного.

В Україні інститут позбавлення одного з батьків прав не передбачає втрату дитиною своїх. Така дитина втрачає лише кореспондуючі таким правам обов’язки, а не власні права.

Відповідно до цього негативні наслідки загального характеру для дитини не настають:

 • вона не припиняє членства в сім’ї позбавленої батьківських прав особи, а відповідно й користуватись жилим приміщенням, що належить тому на праві власності;
 • не втрачає право на спадщину;
 • не позбавляється права зустрічатися із позбавленими батьківських прав особами (якщо у них є судовий дозвіл на такі побачення).

Законодавча підставаст.ст. 157, 405 ЦК

Водночас слід звернути увагу, що особа, яка володіє житлом на праві власності, може виселити з нього будь-яких інших осіб, зокрема й членів сім’ї, в тому числі й неповнолітніх. Тобто варто враховувати, що позбавлена батьківських прав особа може виселити із власного житла і колишню дружину, і власну дитину.

Законодавча підставаст.ст. 116, 157 ЖК

Так, це досить складна і тривала процедура, однак не слід мати ілюзій з того приводу, що наявність реєстрації, кровна спорідненість або вік дитини є нездоланною перешкодою для власника розпоряджатися своїм майном на власний розсуд. Право приватної власності є непорушним.

Законодавча підставаст. 41 Конституції

7 Як позбавити батьківських прав того, хто проживає на Донбасі чи в Криму?

Позбавити особу батьківських прав можливо взагалі незалежно від того, де вона перебуває: чи в межах України, чи ні.

Особливість такого випадку пов’язана лише з підсудністю справи (див п.4). На підконтрольних Україні територіях працюють суди, яким підсудні справи, відповідачами в яких виступають особи, що зареєстровані/проживають в непідконтрольних районах.

Окрім цього, можна подати позов і до суду на власний вибір, якщо в позовній заяві додатково зазначити вимогу стягнення аліментів.

8 Як відмовитися від дітей?

Від власної дитини відмовитися неможливо. Однак від чужої – цілком.

В даному контексті потрібно довести, що дитина насправді є чужою. З цією метою проводиться відповідна експертиза. Якщо результати експертизи свідчать про те, що позивач не є біологічним батьком, суд встановлює факт відсутності кровної спорідненості. Відповідно до цього він виносить рішення про виключення відомостей про батьківство з актового запису.

У такому випадку дитина перестає бути членом сім’ї. Наслідками є повне припинення родинних стосунків: повну взаємну втрату прав та обов’язків, які мають діти та батьки.

9 Як відновити батьківське право?

Поновити права можливо лише через суд та за одночасного виконання 3 умов:

 • зникли обставини, якими було обумовлене позбавлення батьківських прав (наприклад, людина позбулася наркотичної залежності);
 • дитина не була ніким усиновлена;
 • дитина не досягла повноліття.

Відновлення відбувається в тому самому порядку, що й позбавлення: тобто в першу чергу беруться до уваги інтереси дитини та належні й допустимі докази зникнення негативних обставин, через які свого часу батьківських прав було позбавлено.

10 Онлайн консультація

Позбавлення та відновлення батьківських прав є досить складною категорією справ з огляду на складність аргументації та доведення фактів. Перш аніж намагатися самостійно скласти та подати позовну заяву, варто скористатися онлайн допомогою адвоката, що має практичний досвід ведення подібних справ.

Адвокат підкаже, як саме варто аргументувати юридичну позицію у вашій справі та якими саме доказами можливо було б підтвердити обставини, що існують.

Пам’ятайте, що позов може бути задоволений судом лише за наявності юридично грамотно складеної заяви та достатності переконливих доказів.

Лишение родительских прав: как подготовиться к суду?

Быть родителем — непростая задача, которая требует круглосуточного внимания и концентрации. Хорошие родители знают, как важно заботиться о своих детях, помогать им развиваться, воспитывать необходимые человеческие качества. Но возникает много ситуаций, когда люди просто не могут справиться со своими родительскими обязанностями в должной мере. Они совершают поступки, которые кажутся другим людям издевательством над ребенком. Причем не имеет значения, преднамеренные эти поступки или просто необдуманные, необходимо привлечь на помощь закон. Иногда, в самых исключительных случаях, единственным решением для безопасности и комфорта несовершеннолетнего ребенка становится лишение родительских прав.

Содержание:

 • При каких обстоятельствах суд может лишить родительских прав?
 • Могут ли родители самостоятельно отказаться от ребенка?
 • Процедура лишения родительских прав: все детали
 • Кто может инициировать лишение родительских прав?
 • Какие документы понадобятся при подаче иска в суд?
 • С какими последствиями столкнутся дети и родители после лишения родительских прав?

При каких обстоятельствах суд может лишить родительских прав?

Все этапы процесса регламентируются Семейным кодексом Украины. Если прочитать часть 1 статьи 164, можно понять, что поводом лишить родителей их прав по отношению к ребенку являются ситуации, когда родители:

 • Оставили ребенка в роддоме без родительской заботы в течение полугода и более;
 • Уклоняются от воспитательного процесса;
 • Имеют наркотическую или алкогольную зависимость;
 • Эксплуатировали ребенка, принуждали к бродяжничеству или попрошайничеству;
 • Отбывают наказание в местах лишения свободы за преступление, совершенное против ребенка;
 • Проявляли жестокое поведение по отношению к ребенку.

Каждое из этих оснований может стать поводом для подачи иска в суд.

Могут ли родители самостоятельно отказаться от ребенка?

У закона на этот вопрос ответ вполне однозначный: Нет! Отказаться от ребенка самостоятельно невозможно, только суд может принять подобное решение. Один вариант есть для мужчин, он называется оспаривание отцовства. Такая ситуация возможна только в случае, когда другой мужчина выявил желание признать ребенка и подал соответствующее заявление. Только в этом случае считается, что отец отказался от прав на своего ребенка добровольно.

Процедура лишения родительских прав: все детали

На сегодняшний день закон предусматривает, что лишение прав отца или матери возможно исключительно по судебному решению. Важно учитывать, что при принятии этого решения, обязаны присутствовать органы опеки и попечительства. Заявление нужно подать по месту жительства ответчика или ответчиков. Если же необходимо также решить вопрос с алиментами, истец может на свое усмотрение выбрать суд. В таком случае в большинстве случаев это суд, расположенный там, где живет истец.

Кто может инициировать лишение родительских прав?

В статье 165 СКУ представлен подробный перечень лиц, которые могут подать иск в суд для рассмотрения возможности лишения родительских прав. В этот список входят:

В Судебной практике Украины случались и другие прецеденты. Лица, которые не входят в список выше, также инициировали процедуру. Это может быть совершеннолетняя сестра ребенка, бабушка или дедушка, другие близкие родственники. Это означает, что если вы заметили противоправное поведение по отношению к несовершеннолетнему ребенку, нельзя оставаться в стороне. Ситуацию можно решить.

Какие документы понадобятся при подаче иска в суд?

Любой вопрос, требующий судебного вмешательства, сопряжен с некоторой толикой бюрократии. Поэтому, если вы хотите инициировать процедуру лишения родительских прав, вам также нужно будет позаботиться о подготовке определенного перечня документов. Каждая ситуация уникальна, а потому иногда эти списки могут быть разными. Но в интересах истца собрать как можно больше бумаг в свою пользу, подтверждающих неправомерные действия ответчика. Это с большей вероятностью приведет к победе в суде. Тогда, когда речь идет о жизни, здоровье и благополучии ребенка, очень важно приложить максимум усилий для успешного разрешения ситуации.

Вот какие документы требуются в большинстве случаев:

Исковое заявление, заполненное по следующему шаблону:

К заявлению необходимо дополнительно приложить:

В зависимости от оснований лишения ответчика родительских прав и от индивидуальных особенностей каждого дела, этот список можно дополнить И чем больше таких документов будет собрано, тем лучше. Если вы не знаете, какие документы вам пригодятся — на помощь придет адвокат по лишению родительских прав. Его услуги незаменимы, если ребенок в беде, а вы не уверены в своих силах и не знаете, что делать. С какими последствиями столкнутся дети и родители после лишения родительских прав?

Итак, суд уже позади, и по его решению одного из родителей лишили прав на воспитание ребенка.

Что теперь? Лишение прав матери или отца предполагает, что теперь они не могут:

 • Принимать участия в воспитании;
 • Получать пособие на ребенка, другие социальные льготы, связанные с ребенком;
 • Представлять его интересы на законных основаниях;
 • Усыновлять или брать на попечительство другого ребенка;

При этом они лишаются имущественных прав, которые возможно было получить при нетрудоспособности. Любые неимущественные права в отношении ребенка также аннулируются.

При этом обязанности касательно ребенка все равно остаются. Например:

 • Содержать до совершеннолетия;
 • Нести дополнительные расходы на ребенка;
 • Возмещать ущерб, причиненный ребенком.

Поэтому, если нерадивый отец, лишившись родительских прав на своего ребенка думает, что он больше не имеет к нему никакого отношения и может уклоняться от всех обязанностей, он очень сильно ошибается. Уклонение от предусмотренных по закону обязанностей может повлечь за собой серьезные последствия.

А что же насчет прав самого ребенка? Неужели он больше не может ничего требовать от своих родителей? Закон всегда на стороне ребенка, а потому все изначальные права остаются прежними. Например, дети могут:

 • Получать алименты;
 • Рассчитывать на недвижимое имущество родителей;
 • Быть наследником первой очереди. Именно ребенок станет первым претендентом на наследство родителей в случае их смерти.

Если вы заметили, что родители безответственно относятся к своим обязанностям в отношении ребенка, не думайте, что это может продолжаться таким образом. Это нужно остановить. Опытный юрист по лишению родительских прав точно поможет вам на этом пути. Специалист не только подготовит все необходимые документы, но и найдет свидетелей, соберет показания и окажет вам полную поддержку в суде. Профессиональный юрист наладит связь с органами опеки и попечительства и сделает все, чтобы суд прошел как можно легче для вас и главное – для вашего ребенка.